Cenová ponuka
+421 918 243 189

Ako udržiavať zariadenie prevádzky dlhodobo vo vysokom štandarde a predísť nákladnej rekonštrukcii?

Kľúčom k udržaniu zariadenia prevádzky vo vysokom štandarde je, samozrejme, šetrné zaobchádzanie s predmetmi, resp. zariadením. V prípade hotelov je to veľmi ťažká úloha vzhľadom na to, že sa tam denne striedajú klienti a chyžné upratujú čo najrýchlejšie, aby stihli pripraviť izby pre nových návštevníkov. Nemajú čas „zabávať sa“ s detailmi.

Zo skúsenosti vieme, že až 30 – 40 % poškodení v izbách spôsobujú pri upratovaní práve chyžné. Dôležitá je preto pravidelná údržba – servis, ktorý zahŕňa precízne vyčistenie povrchu, odbornú opravu vizuálnych poškodení a následnú impregnáciu povrchu. Takýto servis ušetrí hotelu nielen náklady, ale aj čas, pričom prestíž hotela z hľadiska jeho bezproblémovej prevádzky a kvality nebude ohrozená.

Šetriť náklady = nevymieňať, ale opravovať.

Byť ekologický = nevymieňať, ale opravovať.

Čo obnáša servis zariadenia za plnej prevádzky?

Najdôležitejšie je robiť servis na zariadení, ktoré je permanentne používané a zaťažované. Najčastejšie ide o servis dverí, obitých zárubní a nábytku v izbách či v spoločných priestoroch. Výhodou takéhoto servisu je to, že ho možno vykonať bez nutnosti demontáže či odnášania týchto predmetov priamo na mieste, dokonca aj počas plnej prevádzky. Servis je nielen finančne, ale rovnako aj časovo veľmi efektívny, pretože poškodenia sa retušujú len lokálne bez toho, aby sa vyžadovalo brúsenie, demontáž a podobne.

Samozrejme ukážku našich služieb ponúkame priamo u vás na prevádzke GRÁTIS! Neváhajte a kontaktujte nás pre dohodnutie termínu.